FOR SWEDISH CITIZENS - TURKEY Turkish Electronic Visa System Online

Check with seller
Travel Services March 7, 2024 1002

Description

Business Name: FOR SWEDISH CITIZENS - TURKEY Turkish Electronic Visa System Online - Government of Turkey eVisa - Officiell turkisk regerings elektroniska visum online, en snabb och snabb onlineprocess

Address : Gärdesgatan 10, 115 27 Stockholm, Sweden

Phone : +46 8 579 353 00

De besökare som kommer från ett av de femtio 50 länderna är nu berättigade att ansöka om ett turkiskt visum helt och hållet på webben med sin telefon eller dator. Ansökningsformuläret för visum för Turkiet kan skickas in från en mobiltelefon, PC eller andra elektroniska prylar. Allt som behövs är ett par ögonblick för att avsluta online-elektroniken för turkiskt eVisa. Med ett e-visum som stöds kan utlänningar planera ett besök i Turkiet i upp till 30 eller 90 dagar för rekreationsresor eller affärsbesök. Tidsperioden beror på din nationalitet på ditt pass, det kan vara 30 dagar eller 90 dagar. Sökande är INTE skyldiga att besöka ett turkiskt regeringskontor eller ambassad när som helst. Det finns heller inget behov av att skicka dokumenten och passet med bud eller post. Ansökan finns till 100 procent på webben. Du får ett elektroniskt godkänt visum via e-post, som du kan skriva ut och bära med dig till flygplatsen under resan. Alla kvalificerade passinnehavare måste ansöka om ett eVisa för att komma in i Turkiet, inklusive minderåriga. Vårdnadshavare eller föräldrar kan avsluta visumansökan på uppdrag av ett barn. Turkiet e-Visa Hanteringstider, Turkiet e-Visa ansökan kommer bara att ta ett par ögonblick att avsluta. Kandidater kan avsluta den elektroniska strukturen från hemmet eller kontoret på 2-3 minuter. Ditt pass måste vara giltigt i 6 månader vid tidpunkten för inresan till Republiken Turkiet. Följande länder är berättigade att ansöka om ett turkiskt visum, Bahamas, Kanada, Grenada, Barbados, Bermuda, Saint Vincent, Mexiko, Cypern, Dominica, Dominikanska republiken, Antigua och Barbuda, Australien, Saint Lucia, Sydafrika, Hong Kong-BN (O), Förenade Arabemiraten, Kuwait, Maldiverna, USA, Fiji, Jamaica, Haiti, Oman, Bahrain, Surinam, Kina, Mauritius, Östtimor, Armenien och Saudiarabien. Those visitors who are from one of the fifty 50 countries are now eligible to apply for a Turkish visa totally on the web using their phone or pc. The Turkey visa application form can be submitted from a cell phone, PC, or other electronic gadgets. All that's needed is a couple of moments to finish the online electronic for for Turkish eVisa. With a supported e-Visa, foreigners can plan visit the Repubic of Turkiye for up to 30 or 90 days for the recreational trips or business visit. The time span relies upon your nationality on othe passport, it may be 30 days or 90 days. Applicants are NOT at all required to visit a Turkish government office or embassy anytime. Also, there is no need to courier the documents and passport by courier or mail. The application is 100 percent on the web. You will get an electronic endorsed visa by email, which you can print out and carry with yourself to the airport while travelling. All eligible passport holders need to apply for an eVisa to enter Turkey, including minors. Guardians or parents can finish the visa application on behalf of a kid. Turkey e-Visa Handling Times, The Turkey e-Visa application will just require a couple of moments to finish. Candidates can finish the electronic structure from the home or office in 2-3 minutes. Your passport must be valid for 6 months at the time of entry into the Repubic of Turkey. The following countries are eligible to apply for a Turkish Visa, Bahamas, Canada, Grenada, Barbados, Bermuda, Saint Vincent, Mexico, Cyprus, Dominica, Dominican Republic, Antigua and Barbuda, Australia, Saint Lucia, South Africa, Hong Kong-BN(O), United Arab Emirates, Kuwait, Maldives, United States, Fiji, Jamaica, Haiti, Oman, Bahrain, Suriname, China, Mauritius, East Timor, Armenia and Saudi Arabia.

Website :
https://www.turkeyonline-visa.com/sv/visa/

Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest